Skip links

Future City China Competition 2023-2024

First Prize

Fong Shun Ki (2A)

Ng Ching Yin (2A)

So Wing Sze (2A)

Wong Oi Laam (2A)

But Tsun Tsun (2D)

Faizan Eshal (2A)

Gurung Esme (2A)